Hashshuv

(druha rozumné) - jménem těchto osob: a) (1 Chronicles 9: 14, Neh .. 11: 15), otec Semaiášův, z Levítů, b) (Neh 3 :. 11), syn Pachat Moábových, chinivshy zdi Jeruzaléma za dnů Nehemiáše, c) (Neh 3: 23.) spolu s Benjaminem chinivshy zdi Jeruzaléma proti jeho domu, d) (Ne 10:23) od hlav lidu ve dnech Ezry a Nehemiáše.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.