Hashum

(slavní, bohatí) (Ezechiel 2:19, Neh 7: 22, Ed. 10: 33, 2East 999, 9:33, Neh 8: 4, Neh 10: 1) - pravděpodobně všechny citované citace odkazují na stejnou osobu, Izraelita, jejíž synové se objevují v čísle kterýž se vrátil z zajetí se Zerubbábelem. Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.