Hattush

(bojovník, bojovník) - název těchto osob: a) (1 Chronicles 3: 22, Ezra 8: 2), z synů Semaiáše .. a potomkem Zorobábelovi za dnů nejvyššího kněze Ezra. b) (Neh 12: 2) kněz, který doprovázel Zorobábel a Ježíše z Babylonu. c) (Neh 3:10) je jedním z osob, které opravovali Jeruzalémskou zdi pod Nehemiahem. g) (Neh 10: 4), jedna z osob, kteří dali závazek být věrný Bohu a připojit svůj podpis k tomuto přístroji.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.