Havor

(spojené, spojenecké, tj přítok) (4 Kings 17: 6 a jiné ). Havor, str. Gozanská, ne lokalita v Gozanu, ale řeka na tomto místě: tak se to ukazuje v originále, podle atlasů a interpretace bible. tlumočníci. Vystupující z hory Mathius, označená řeka teče na levé straně Asýrie a proudí do Eufratu. Oblast Gozan, která proudí kolem r. Havor, je pro nás pozoruhodný, a to zejména tím, že Izraelci byli mezi nimi asyrský král Salmanasar (1 Pet 5:26). V současné době se nazývá Habur ( Chabur ) a představuje významný příliv p. Eufrat.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.