Jestřáb

(Lev 11 :. 16) - velký, silný a dravý pták z plemene sokola, je velmi letu a vinný podle Mojžíšova zákona (Dt 14: 15), ale stejně tak uctíván Řekové a Egypťané, že zabít jakékoliv z výše zmíněných plemen, bylo považováno za trestný čin, i když to bylo neúmyslné, " jestřáb létá bdělostí a řídí křídla poledne? " je mluvený v kn. Práce (Job 39: 26). Ve výše uvedených slov uvedených na all-dobrého Boha na průmysl všech tvorů obecně a zejména pokud jde o stěhovavé ptáky, dal jim přísné instinkt zvolit čas a směr jejich letu před nástupem zimy v teplejších zemích. Současně je třeba poznamenat, že většina kořisti v Palestině jsou stěhovavá.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.