Seno

(Izaiáš 5: 24 a dr. ) - šikmá a sušená tráva. Ve starobylých Židlech nebyla pouze čerstvá, rostoucí tráva krmná pro hospodářská zvířata, ale pro tento účel používali sušené byliny nebo seno. Suchá tráva nebo seno, jako hořlavá látka, která slouží jako potravina pro oheň, se často používá v Svatém. Písmo v alegorickém smyslu. Často se objevuje jako obraz slabosti a impotence člověka, rozkladu a bezvýznamnosti všeho pozemského, slávy, štěstí a bohatství a jiných. " Můžete si představit plevy , přičemž v jednu chvíli o Židech , atd Izaiáše přinesli strniště." (Izajáš 33 :. 11). „ > Dny člověka, jako tráva, stejně jako barva pole , zvolá žalmista , takže kvete "(Žalm 102: 15). Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.