Helmholtzova volná energie

Helmholtzova energie (isochoric-izometrický potenciál - volné energie), jeden z termodynamický potenciál, označený f (někdy a), a je definována jako rozdíl mezi vnitřní energie (u) a produktu z termodynamické teploty (T) na entropie (S): F = U-TS. Práce systému v rovnovážném izotermickém procesu se rovná poklesu Helmholtzovy energie; Spontánně se takový izotermický proces může uskutečnit pouze ve směru snížení Helmholtzovy energie.

Velký encyklopedický slovník. 2000.