Hemodynamika

hemodynamika (od hemo ... a reproduktor) - prokrvení cév, ke kterému dochází v důsledku hydrostatického tlaku rozdílům v různých částech oběhové soustavy (krevní pohybuje z vysokotlaké oblasti do nízké regionu). Proud závisí na odolnosti cévních stěn a krví samotné viskozity. O hemodynamice posuzované podle minutového objemu srdce.

Velký encyklopedický slovník. 2000.