HIGH PRINT

HIGH tisk (tisk) - jeden ze základních typů tisku, ve kterém je tisková získá ve formě, která má vyčnívající (v tisku) a zapuštění (whitespace) prvků (viz obrázek). Používá se pro tisk textových publikací (brožury, knihy, noviny apod.). Schéma tvaru a dojem vysokého tisku je znázorněno na obrázku.

Velký encyklopedický slovník. 2000.