Judské hory

Juda hory, nebo jinde, hornatá země , (Lukáš 1: 39) obklopoval většinu východního Judea, do s. z Jeruzaléma. Města, která se nacházejí ve výše zmíněné horské oblasti, jsou uvedeny v knize . A. Nun (Joshua 15: 48, 60). Obyvatelé této země jsou věřil, že byly ve starověku velmi významné, avšak v současné době nejsou daleko významné. Z větší části je to divoká, kopcovitá, neúrodná země bez vody, vegetace a obyvatel. Nicméně některé jeho části jsou krásné a úrodné, a to i dosud. Z těchto měst jsou nejvýznamnější, Betlém, Nazareth, Hebron a některé další existují i ​​nyní. Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.