Ostrovy

v rámci ostrova sám se rozumí půda ze všech stran obklopen vodou o nich někdy dokonce jen v Priest <.. Písmo (Esther 10 :. 1, je 13, Rev 6: .. 14). V 1 Maccabees kniha uvedené mořské ostrovy (Středomoří) ( 1Mak. 6: 29 1Mak 15: .. 23), někdy nazývané ostrůvky se rozumí pobřežních pozemků, například Pelištejců a Féničané (Ex 23: .. 2, 6) Gk . > Islands (Ezechiel 27: 7 15). Některé z ostrova zobrazit pod jejich vlastními jmény <.. Bible Starého a Nového zákona Sinoidalny překlady Bible Encyclopedia architekt Nikifor 1891.