Lawn (Lown) Bernard

Lown Bernard (nar. 1922), americký kardiolog. Poprvé použil synchronizovanou elektropulzovou terapii pro fibrilaci síní a paroxyzmální tachykardii (1961). V roce 1964 zorganizoval první jednotku intenzivní péče pro léčbu pacientů s infarktem myokardu. Předseda (od roku 1980 společně s EI Chazovem) mezinárodní hnutí "Lékaři světa pro prevenci jaderné války".

Velký encyklopedický slovník. 2000.