Lehmann (Lehmann) Winfred Philipp

Lehmann (Lehmann) Winfred Philipp (b. 1916) je americký lingvista. Jednání komparativní-historický Indo-evropská lingvistika, v fonologické a fonetické systému indoevropských jazyků, typologické klasifikace jazyků, německé lingvistiky.

Velký encyklopedický slovník. 2000.