Světlo

(Gn 1 :. 2, 4), - prvek, kterým různé objekty jsou viditelné, je hodnota této sloučeniny, přičemž barva a t. Pohyb světla je neobvykle rychlý; běží nejméně asi 10 000 000 mil za minutu. Světlo vzniklo první den, i když nebeské tělo bylo vytvořeno teprve čtvrtý den; proto je otázkou, zda světlo teče ze slunce; nebo se jedná o speciální tekutina vylila všude ve vesmíru, emitující pod vlivem slunečních paprsků a řízený doplněk kmitání a pohybu - dosud nevyřešenou otázku. Slovo světlo je často používáno alegoricky v svatém. Písmo. I. Pán Ježíš se často nazývá light . „ Bůh , ve slovech Písma, bydlí v nepřístupném světle. Bůh je světlo , zapíše St. > John teolog, a v něm není temnota " (1 Jan 1: 5). Světlo se používá v svatém. Písmo je znakem poznání, čistotou života, svatosti a radosti a . N Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, říká Spasitel, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích “ (Matouš 5 :. 16). Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.