Lykov Aleksey Vasilyevich

Lykov Aleksey Vasilyevich (1910-1974), fyzik, akademik Akademie věd BSSR (1956). Ředitel Ústavu energetiky Akademie věd BSSR (od roku 1956) a Ústav tepla a hromadného přenosu Akademie věd BSSR (od roku 1963). Vedoucí vědecké školy. Práce na přenosu tepla a hmoty. Vytvořil metody pro řešení nestacionárních problémů. Vytvořil analytickou teorii vedení a sušení tepla. Objevil (1935) tepelnou difuzi vody v porézních tělech (Lykovův efekt). Státní cena SSSR (1951).

Velký encyklopedický slovník. 2000.