Mashbits Yakov

Mashbits Yakov (1928-1997), ekonomikogeograf, doktor geografických věd (1975), Geografický ústav, Ruské akademie věd. Sborník v oblasti ekonomických a geografických a sociálních problémů zahraničních zemí, zejména Latinské Ameriky. Účastnila se sestavení Národního atlasu Kuby. Státní cena SSSR (1987).

Velký encyklopedický slovník. 2000.