Punon

(o Furst: moje, horník, na Gezeniyu: tmy, do tmy) (Numeri 33: 42, 43.) - jeden z táborů Izraele v průběhu Jejich cesta přes poušť, mezi lososem a Ovofem. On je považován za totožný s Pinon, město Idumejského, později známý pro své doly na měď, ve kterých pachatelé podle seriózní práci. Možná, že tento tábor byl nazván jménem Pinon, jeden z náčelníků Idumejských (Gn 36 :. 41). V primitivní církvi v Punonu byla biskupská židle a její jméno se často objevuje u starověkých spisovatelů. Podle Eusebiuse, během perzekuce Diokleciána, tu trpělo několik mučedníků.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.