Rephidim

(Ex 17: 1 a , atd. ..) (Nositelé podporou) - jedna Izraelské tábory na západním rameni Rudého moře, v blízkosti Sinajské hory. Je pozoruhodné, jak místo, kde byla voda trápí od nádherné Oréb, židé reptat kvůli nedostatku vody, stejně jako Joshua vítězství nad Amalechem (Ex 17 :. 8, 10). To také přišlo na kněze Jethro a jeho rodině k návštěvě Mojžíše (Exodus 18 :. 1, 12). Oznachennoe místo bylo pravděpodobně v Wadi Feyran, zatímco jiní naznačují znamenal Wadi es-Sheikh. V současné době je tato oblast se nazývá Meriba (šelest spor, hněv), pravděpodobně kvůli tomu, že Židé byli šumící zde o nedostatku vody.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.