Ruskin, Ruskin (Ruskin) John

Ruskin, Ruskin (Ruskin) John (1819-1900), anglický spisovatel , uměleckého teoretika. Ruskin Romantic protest proti pragmatismu současné společnosti, nepřátelské k umění a kráse, vedl k jeho výzvě k oživení středověkých forem organizace umění a řemesel a sbližování s prerafaelovského (směr anglické umění a literatury 1840-70-tých let.). V knize „Moderní malíři“ (obj. 1-5, 1843-60), „Sedm světel architektury“ (1849), „Kameny Benátek“ (Vols. 1-3, 1851 - 1853) jsou považovány umění jako syntéza přírody, krásy a morálky. Ruskin práce na obecných problémech kultury ( „Sesame a Lilie“ 1865, „královna éteru“, 1869) se vyznačují eleganci stylu.

Velký encyklopedický slovník. 2000.