Sergius Pavel

(Sk 13: 7) - vladař ostrova Kypru, které je určeno St. ap. Pavel k víře v Krista a poté přijal křest. Jako římských patricijů obecně byl podřízena vlivu těchto kouzelníků a falešných proroků, které znamenají svět, všude rozšířené očekávání Spasitele světa, které představují, jak veliké a důležité osoby. Varisus, jeden z nich oponoval ap. Paul, v jeho touze proměnit Sergius křesťanství a bylo to úžasné být potrestán slepotou, takže okamžitě padlo na něj mrákota a tma, a obešel hledá vodítko. Sergius Pavel viděl, že věří v Krista. Podle Jerona a Augustina se Saul na počest této události začal jmenovat Paul.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.