Shafan

(králík, jezevec) a) (1Pa 5 :. 12) synů Gád žil v Bázan, v jaké byl hlavní Joel a druhý Shafan. b) (22 4Tsar :. 3, 8-14, 2 Chronicles 34: 8 15 - 20), syn Azaliášova, písař krále Joziáše, poslal král, aby Helkiášova velekněze a stříbro shromážděné na obnovení chrámu v Jeruzalémě, aby ručně pracoval v chrámu na nákup materiálů. Safan přinesl tu knihu králi a číst zákon, HELCOM našli v chrámě, a on je král byl obviněn spolu s dalšími osoby pověřené král šel Chuldě prorokyni dotazovat Boha o osudu krále a království Judské. c) (4Tsar 22 :. 12 4Tsar 25 :. 22) otec Achikam Dědeček Godoliáš, která byla nastavena na ovládání Nabuchodonozor Palestinu po dobývání a zničení Jeruzaléma a chrámu. Gedalia mimo jiné patronovala pr. Jeremiáš. V knize . Jeremiah (Jr 26 :. 24, Jer 29 :. 3, Jer 39 :. 14, Jer 40: 5) namísto Shafan čtení Saphan .

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.