Jižní ruský svaz pracovníků

"South ruské Workers Union" - organizace prvních revoluční dělnické v Rusku (Oděsa, 1875). Organizátor - EO Zaslavský (cca 60 členů). Nakonec porazil. 1875-1876. V květnu 1877 bylo 15 členů odsouzeno za těžkou práci a sibiřský exil.

Velký encyklopedický slovník. 2000.