Specializace

SPECIALIZACE -y; f. specializovat se a specializovat. str. výroby. str. studentů.

encyklopedický slovník. 2009.