Sumner William Graham

Sumner William Graham (1840-1910), americký sociolog, ekonom a publicista, zástupce sociálního darwinismu. Profesor Yale University (1872-1909). Oponent státní regulace; považoval sociální nerovnost za podmínku existence civilizace. V díle "Lidové zvyky" (1906) se vyvinul pojem "etnocentrismus".

Velký encyklopedický slovník. 2000.