TAJLORISM

Taylorismus - systém organizace práce, založená na hlubokém specializaci a racionalizaci pracovních operací, zaměřené na zintenzivnění práce. Navrhuje americký inženýr FW Taylor (např. W. Taylor, 1856-1915).

Velký encyklopedický slovník. 2000.