ČTvrtá kniha Samuela 12: 9

Jójada vzal hrudníku kněz a udělal díru v víku jejím, a postavil ji vedlé oltáře po pravé straně, kudy se vchází do domu Hospodinova. A kněží, kteří stáli stráži u dveří, věřili, že tam bylo všechno stříbro přinesené do domu Páně. 2Pa. 24: 8

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.