Scythians

( 2Mak 4 :. 47, 2Mak 12: .. 29, 3Mak 7: 5, Kol 3: 11) - obyvatelé Scythie. Pod Scythy, samozřejmě, všichni pastýři nomádské kmeny, kteří žili do roku 999. z Kaspického a Černého moře a rozptýlené daleko do z nich. O této obrovské zemi ve starověku vědělo jen velmi málo, je známo jen to, že žilo v ruské říši, do které jsou v rozsáhlém měřítku uvedeny nejvýraznější místa. Scythian národ zřejmě sestával z mnoha národností, většinou drsných, válečných, nomádských a ne civilizovaných. Scythové patřili potomkům Japhethovi. V historii skýtských kmenů je jedním z pozoruhodných, výjimečných rysů touha napadnout a napadnout země jiných národů. Možná to bylo kvůli jejich nomádskému a loupeživému způsobu života, ale slova . (Genesis 9: 27). Bůh mohl šířit Jafeth a může bydlet v 999 stanech Sims 999. Většina církevních historiků souhlasí, že v Scythii kázal evangelium ap. Andrew, a tak začátek křesťanství se vrací k nejpozitivnějším časům. Zde byly známé starověké diecéze: Scythian, Cherson a další. Bible. Starý a nový zákon.Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.