Třetí kniha králů 16: 34

V jeho dnech Hiel Bethelite postaven Jericho v Abiramovi jeho prvorozený položil jeho základ a na jeho nejmladší [syn] Segube dát své brány, podlé slova Hospodinova, kterouž mluvil skrze Ježíše, syna Nunova. Nav. 6: 25

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.