Překročení

REDEMPTING - ryby, - obrazovky; St. Razg. -low. Provádějte kapalné exkrementy (obvykle s průjem); napijte něco. takové výkaly.

encyklopedický slovník. 2009.