VALUNES

balvany - zaoblené úlomky hornin o velikosti od 10 cm do 10 m v průměru. Háčkovaná forma je získána přenosem vodních toků a ledovců; jsou obyčejné v aluviálních a ledových sedimentech.

Velký encyklopedický slovník. 2000.