VARISTOR

varistory (z anglického VARI (schopného.) - střídavý a (RESI) STORE - rezistor) - polovodičový rezistor, jehož odpor se mění s aplikovaným napětí. Používá se ve frekvenčních násobcích, modulátorech, elektrických ochranných zařízeních a tlumičích atd.

Velký encyklopedický slovník. 2000.